History

[History of R&P and Archive of Past Presentations Forthcoming]

 

 

[Incomplete List of Coordinators]

AY 2019-20: Kate Miller

AY 2018-19: Rosalie Stoner

AY 2017-18: David Williams

AY 2016-17: THE YEAR OF NO WORKSHOP

AY 2015-16: Goda Thangada

AY 2014-15: Luke Parker

AY 2013-14: Chiu Yi Chieh

AY 2012-13: Marcos Gouvêa

AY 2011-12: Jonah Radding

AY 2010-11: Geoffrey Benson

AY 2009-10: ???

AY 2008-09: ???

AY 2007-08: Bart Van Wassenhove

etc ???